Skip to main content

If you think it's expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur.

Intelligent säkerhet

Säkerhet idag behöver ta hänsyn till verksamhetens krav, värdet av informationen som ska skyddas, redan gjorda investeringar (IT-infrastruktur, säkerhetslösningar, personal, utbildningar mm), hotbild och organisationens riskacceptans.