Skip to main content
Föregående

Mikael
Matiasson
IT-säkerhetsspecialist & partner

Nästa

Mitt fokus är främst inom identitets och accesshantering, att hitta lösningar som hjälper verksamheten i arbetet med att skapa, förändra och ta bort konton och behörigheter i olika system från en central plats. Kunskapen har byggts upp med många års erfarenhet från dels stora identitets och access hanterings projekt, miljöer med stor volym av användare/system och med stor geografisk spridning. Samt mindre lösningar där specifik funktionalitet såsom SSO, password reset efterfrågats. Arbetet sker mest med Forefront Identity Manager från Microsoft, jag har även erfarenhet av andra leverantörers produkter inom identitetshantering. När jag inte automatiserar konto/behörighets administration är jag en riktig whisky nörd, samlar och letar efter den perfekta whiskyn, hoppas jag inte hittar den. Vad skall man då göra i framtiden?