Skip to main content
Föregående

Jacob
Hellstrand
Informationssäkerhetsspecialist & partner

Nästa

Mitt fokusområde är informationssäkerhet (ISO 27.000) där jag hjälper kund att identifiera skyddsvärd information, genomföra riskanalyser, revisioner samt skapa processer och rutiner utifrån kundens kravbild. Ofta råder tidsbrist hos kund där jag kan komma in som extern pådrivare och se till att saker och ting tas hela vägen i mål. Jag har dessutom vairit t.f. och bitr. säkerhetschef på koncernnivå. Dessutom driver jag större IT-projekt där kunden vill se driv och resultat. Min styrka ligger i att jag har en mycket bred säkerhetskompetens, från säkerhetsskydd, PuL, informationssäkerhet, försäkringsfrågor (egendom och ansvar) till IT-säkerhet.

En stor passion i livet är fotografering där jag fortfarande jagar den perfekta bilden.