Skip to main content
Föregående

Anders
Gullbrandsson
IT-ledning, projektledare & partner

Nästa

Jag gillar IT, och är numera inriktad på att få teknik och lösningar att lira och komma användare och verksamhet till nytta. Det är ju liksom hela poängen med IT, att göra nytta. Jag har snart 30 års erfarenhet och har jobbat i många olika positioner varav de 20 senare i ledande roller och har jobbat både i mindre och större multinationella företag liksom den offentliga sektorn med kommuner och landsting. Jag driver gärna dom där lite svårare projektet som ingen riktigt tror på… och jag har redan ett antal framgångsrika sådana i bagaget. Jag är långt ifrån mättad och vill ha mer. Vill du ha driv och resultat? Då levererar jag gärna! Fritid spenderar jag med familj i egna fritidshuset långt ute i naturens grönska, putsar på min gamla PV eller tar mig runt 18 hål på golfbanan. Annars är såklart IT också ett givet intresse, även på icke arbetstid.