Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

New versions of the Onevinn Windows 10 Upgrade tools available – Beta

Just in time for Windows 1903 the Onevinn Upgrade tools are getting some new features. Johan Schrewelius has been doing a great job once again. TSLaunch ConfigMgr extension 2.3.19109.1.msi, is updated with improved datetime handling. UPGBackground 1.0.19111.1.msi It will show _SMSTSCurrentStepName all along the TS and an additional progressbar showing the actual upgrade progress during []


Updated Removeapps script for Windows 10 1903

Windows 10 1903 are now available on MSDN and it is time to deploy it and remove the builtin apps we dont need. There are no major changes, added the two new version files Apps18362.txt and Capabilities18362.txt and a script to make it easier to extract all the builtin apps, Getapps.ps1. Getapps.ps1 will create a []


Detektera och förhindra informationsläckage på riskfyllda enheter

När vi väl har definierat vår informationsklassifikation och märkt upp vår information utefter dess känslighetsgrad kan vi på olika sätt få en utökad spårbarhet. Något som är högst intressant är att identifiera om det förekommer känslig information på en enhet Läs mer