Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

Wake up single Computer or collection of Computers in ConfigMgr 1810 using PowerShell

In Configuration Manager a new way of waking up computers exists. We can Wake Up a single computer or all computers in a collection using the Client Notification channel, no need to configure Wake-On-LAN in Configuration Manager site settings and no need to ask the network team to turn on Subnet-Directed Broadcast. We tested it []