Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

Updated script to Remove Builtin apps in Windows 10 1809

I while back I wrote a script and published it on Technet Gallery that allows us to run one step in our Task Sequence to remove the builtin apps and it reads two text files for each version of Windows 10 so we have total control of what we uninstall. It is really simple to []