Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

Configure AD CS to use a static DCOM port

Normally when you start a Windows CA server it allocates a random high port number for the service to listen on. When clients want to enroll certificates they find this dynamic port number by asking the CA Servers RPC Endpoint Continue reading