Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

Remove Quick Assist using PowerShell script in Intune

Quick assist is a built-in remote control app in Windows 10 intended for home and personal use, that is at least my opinion. Many don’t even know that it exists and for an enterprise we really need to manage it = remove it or block it. I wrote a blog post about it here at []