Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

How to show OOBE for AzureAD Join after OSD with SCCM

I am writing this post because I am lazy and already have Configuration Manager in my lab. But it is useful in other scenarios as well to get the latest version of Windows 10 on a computer before testing AzureAD Join/Autopilot for example. When I am testing more and more scenarios with AzureAD Join and []