Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

Onevinn

Välkommen Niklas

Läs mer om vår nya kollega Niklas!


Using PowerShell to get wildcard certificate from Let’s Encrypt

This is a guide that shows you how to get a publicly trusted wildcard certificate at no cost from Lets Encrypt using PowerShell. Requirements: Windows PowerShell 5.1 .NET Framework 4.7.2 (link to check) Possibility to add CNAME in DNS Step Continue reading


Onevinn

Dags för Techdays 2019

Dags för årets upplaga av Techdays


QuickTip: Intune Win32app and .intunewin file name

A quick Friday tip about Intune Win32Apps that I find annoying. When using PSAppDeploymentToolkit togethe with Intune the filename in Intune will always be Deploy-Application.Intunewin as we point to that when we wrap the application as shown below. The same applies for setup.exe or install.exe as well and other unattended setups. The filename of the []


Onevinn

Välkommen Mattias

Läs mer om vår nya kollega Mattias