Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

Onevinn

Årets Partner - Modern Workplace

Och vinnaren är...


Följ upp ditt informationsskydd med ny AIP dashboard

Efter att ha infört en lösnings för informationsskydd är det viktigt att marknadsföra den internt inom verksamheten på ett lämpligt sätt. Dels för att stötta användarna med vilken typ av information som är skyddsvärd men framför allt också för att Läs mer


Windows 10 upgrade assessment using Onevinn TSLaunch

Today version 2 of the Onevinn Windows 10 Upgrade tools was released and there are many new great features in there created by my colleague  Johan Schrewelius. It can be downloaded here: https://gallery.technet.microsoft.com/Windows-10-Upgrade-Tools-431094ca More information on what TSlaunch is can be found here: https://ccmexec.com/2018/05/windows-10-upgradeservicing-tools-demoed-at-mms-2018/ I will try to cover at least some of the new features starting []


Using Google Chrome Roaming Profile settings with UE-V

In my work to get Google Chrome being a good citizen in an enterprise environment it is not time to look at roaming the Chrome settings. Chrome has support for roaming profile data and it can be enabled using a Group Policy which is great. Is it perfect, no it doesnt roam Extensions for example. []


Bättre och säkrare lösenord i ditt AAD/AD

Även om Microsoft och många andra har kommit väldigt långt att med olika tekniker komma ifrån lösenordsinloggning kommer vi nog ha klassiska lösenord kvar ett antal år till. Lösenord är dock något som de flesta användarna tycker är krångligt, tråkigt Läs mer