Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

Onevinn

Haven Cyber Technologies acquires Onevinn

Haven Cyber Technologies acquires Onevinn, the leading Swedish provider of Microsoft cloud security services and solutions


Terms of use: Informera om verksamhetens informationsskydd

Under alla införandeprojekt jag drivit för att stötta verksamheter att införa ett informationsskydd är den absolut största och viktigaste delen att informera och utbilda. Våra användare måste lära sig ett nytt arbetssätt som i vissa fall kan kräva ett eller Läs mer


Application approval in SCCM 1810 and beyond is a game changer

Application approval in the latest version of Configuration Manager 1806/1810 has gotten a lot of love! Its one of the biggest changes to application deployment in many years. It still needs some finishing touches, but its well worth it to try it out and perhaps start using it. I wrote a blog post over at []


Wake up single Computer or collection of Computers in ConfigMgr 1810 using PowerShell

In Configuration Manager a new way of waking up computers exists. We can Wake Up a single computer or all computers in a collection using the Client Notification channel, no need to configure Wake-On-LAN in Configuration Manager site settings and no need to ask the network team to turn on Subnet-Directed Broadcast. We tested it []


Förenkla extern delning för våra användare

Flera verksamheter har behov att kunna dela skyddsvärd information med andra organisationer vilket är en syftena med Azure Information Protection. Att kunna skydda valfri fil med behörighet till en extern organisation, på enkelt sätta kunna dela den via epost och Läs mer