Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

Calculating correct time in WinPe during SCCM OSD

When writing TSbackground the next version of OSDBackground my collegue Johan Schrewelius spent a lot of time analyzing how time is set during OSD in Configuration Manager in WinPE. The whole purpose being to display the correct time, time zone and time elapsed during OSD. We thought it would be a good idea to post []


New versions of the Onevinn Windows 10 Upgrade tools available – Beta

Just in time for Windows 1903 the Onevinn Upgrade tools are getting some new features. Johan Schrewelius has been doing a great job once again. TSLaunch ConfigMgr extension 2.3.19109.1.msi, is updated with improved datetime handling. UPGBackground 1.0.19111.1.msi It will show _SMSTSCurrentStepName all along the TS and an additional progressbar showing the actual upgrade progress during []


Centraliserad portal för identitetsövervakning

Idag har vi oftast hybrida IT-miljöer med både en lokal infrastruktur och flertalet olika molntjänster. Förhoppningsvis har vi lyckats hantera så vi enbart har en enda identitet åt våra användare att hålla reda på. Utmaningarna som följer handlar om att Läs mer


Updated Removeapps script for Windows 10 1903

Windows 10 1903 are now available on MSDN and it is time to deploy it and remove the builtin apps we dont need. There are no major changes, added the two new version files Apps18362.txt and Capabilities18362.txt and a script to make it easier to extract all the builtin apps, Getapps.ps1. Getapps.ps1 will create a []


Information Protection i Office till alla plattformar

Microsofts ambition är att ge möjlighet att klassificera och skydda dokument från Office oavsett plattform. Idag på en Windows-enhet behöver vi installera en AIP-klient vars add-on i Office ger oss möjlighet att se och klassificera dokument. När det kommer till Läs mer