Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

WIN XP - VILA I FRID!

Kedjan är ju som bekant inte starkare än svagaste länken, därför gäller det att ha en rätt dimensionerad kedja samt att man har koll på samtliga länkar


New version of the RMS sharing application

A new version of the RMS Sharing Application has just been released. It can be downloaded from here: https://portal.aadrm.com/Home/Download The setup files are no longer stored in a zip-file. It is now a standalone file called setup.exe that is 407 Continue reading


What is the difference between the formats "DER encoded" and "Base64 encoded" when exporting a certificate?

I am often asked what the difference between the following certificate export options are: The first option exports the certifcate encoded in the format Distinguished Encoding Rules, which is a binary format. The second option exports the certificate encoded with Continue reading


Configure AD CS to use a static DCOM port

Normally when you start a Windows CA server it allocates a random high port number for the service to listen on. When clients want to enroll certificates they find this dynamic port number by asking the CA Servers RPC Endpoint Continue reading