Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

Onevinn

Välkommen Daniel

Lär känna Onevinns nya medarbetare Daniel!


Höj säkerheten i lokala ADt med Identity Security Posture

Advanced Threat Analytics (ATA) och dess motsvarighet med molnhantering Azure Advanced Threat Protection (Azure ATP) har förutom att detektera intrång i lokal infrastruktur också varit ett bra verktyg för att identifiera sårbarheter. Sårbarheter kan vara allt ifrån svaga protokoll, felkonfigureringar Läs mer


Copy your AIP Polices to the Security & Compliance Center

You have for a while been able to copy your AIP Labels to the Security Compliance Center from the Azure Information Protection Portal. But you can now also copy your AIP Policies (in Preview)! You get a warning that Continue reading


Klassificera och skydda dokument i Office Online

Under Ignite lanserade Microsoft en preview för att aktivera Unified Labeling i SharePoint Online. Vad betyder då detta och vad blir effekten av att gå med i denna preview? Först och främst. SharePoint Online täcker en hel del tjänster och Läs mer


How to provision a modern application during OSD

This solution is not universal; complex applications with tons of dependencies or that is bound to user profiles will not work, but it covers the most basic needs of installing for example driver related applications, like the one in this example. A customer of ours have a great number of machines with Nvidia graphics adapters []