Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

DET SENASTE FRÅN OSS

Onevinn

VinnGroup sells Onevinn the leading Swedish provider of Microsoft cloud services and solutions to Haven Cyber Technologies


Remove Quick Assist using PowerShell script in Intune

Quick assist is a built-in remote control app in Windows 10 intended for home and personal use, that is at least my opinion. Many don’t even know that it exists and for an enterprise we really need to manage it = remove it or block it. I wrote a blog post about it here at []


New Remote Control option “First Screen” in ConfigMgr 1902 TP

One great improvement in Configuration Manager 1902 Technical Preview is the possibility to select to only view the first monitor and not all monitors when the machine you are remote controlling has more than one. This is a big issue today best solved by have a bigger screens than the end users. This is how []


Onevinn

Haven Cyber Technologies acquires Onevinn

Haven Cyber Technologies acquires Onevinn, the leading Swedish provider of Microsoft cloud security services and solutions


Terms of use: Informera om verksamhetens informationsskydd

Under alla införandeprojekt jag drivit för att stötta verksamheter att införa ett informationsskydd är den absolut största och viktigaste delen att informera och utbilda. Våra användare måste lära sig ett nytt arbetssätt som i vissa fall kan kräva ett eller Läs mer