Skip to main content

RANSOMWARE ÖKAR LAVINARTAT

Ni har säkert inte missat i media om det virusutbrott som härjar sedan i fredags. Ett Ransomware som både krypterar data, låser ut användarna och begär lösensumma för att återge tillgång.

Det ransomware som nu sprider sig lavinartat heter WannaCrypt/WannaCry som nyttjar en sårbarhet i SMB i Windows.

Denna sårbarhet patchade Microsoft redan i mars månad. Verifiera både bland servrar och klienter att följande uppdatering finns installerad MS17-10 Håll sedan fortsatt fokus på att alltid uppdatera all mjukvara

Förutom att uppdatera sårbarheter i mjukvara är det viktigt att informera/utbilda alla användare att vara vaksamma och tänka till, innan man klickar på länkar och öppnar bifogade filer bland annat via epost.

Det är också viktigt att det finns backup/restore av all viktig information om det väl skulle inträffa ett utbrott hos er.

Läs hela artikeln