Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

Delete certificates on smart cards

If you want to delete existing certificates on a smart card, follow these steps: Start PowerShell (or cmd, since we do not actually use PS-commands) Insert the smart card in a reader Run the command certutil -scinfo Enter PIN if Continue reading