Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

Remove Mixed Reality portal in Windows 10 1703 and ”stuborn” apps

In previous versions of Windows 10, before 1703 built-in apps that couldn’t be uninstalled could still be blocked with Applocker so that they never got installed and it has worked great! With Windows 10 1703 there are two apps that I have identified as not being able to uninstall, it is not a Windows Capability [...]


ConfigMgr CI to check that Credential Guard is running

I posted a Configuration Manager Configuration Item and Baseline a while back that checks to see if Applocker is configured and running. Another important thing to check on Windows 10 is that Credential Guard is configured and running. Credential Guard is an extremely important security feature in Windows 10 and should be used and of [...]


Setting Google as the default search engine in MS Edge in 1703 using GPO

In Windows 10 1703 we have some new really great new Group Policy settings for Microsoft Edge, the most important making it possible to sync favorites between Internet Explorer and Microsoft Edge. We can also set the default search enginge to something else than Bing with group policies. To do this we first need to create [...]


Djup analys av nya filer med Defender – Block at first Sight

Det är en konstant fight mellan de goda och de onda när det kommer till att skydda sig mot attacker och skadlig kod. Att bekämpa skadlig kod och andra typer av attacker och intrång blir allt svårare. Signaturer och beteendebaserade Läs mer