Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

Error 0×80070490 when converting BIOS-UEFI in ConfigMgr 1610

I should have written this post a while ago but haven’t had time yet. When using the new BIOS-UEFI conversion solution in Configuration Manager 1610, https://docs.microsoft.com/en-us/sccm/osd/deploy-use/task-sequence-steps-to-manage-bios-to-uefi-conversion If you are still on 1606 or earlier you can still use this method: http://ccmexec.com/2016/07/switch-from-bios-to-uefi-seamless-using-configuration-manager-ts-in-6-simple-steps/ I have seen the below error 080070490 when the computer tries to restart the first time [...]