Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

Automatically distribute packages to DP in ConfigMgr

I wrote a blog post a while ago where I used a vbscript that will distribute the content of newly added package and check the copy content in this package to a package share on Distribution Points. i still use it and it works great My college Johan Schrewelius re-wrote it to use Powershell instead [...]