Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

Installing applications and packages dynamically during OSD

I wrote a post way back where I used a Powershell script to query AD group description for Applications to install dynamically during OS deployment in Configuration Manager. There was a couple of comments and recently a request to extend that script to also install packages dynamically during OS Deployment. The old post can be []