Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

ConfigMgr CI to check that Credential Guard is running

I posted a Configuration Manager Configuration Item and Baseline a while back that checks to see if Applocker is configured and running. Another important thing to check on Windows 10 is that Credential Guard is configured and running. Credential Guard is an extremely important security feature in Windows 10 and should be used and of []