Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

ConfigMgr CI to check Applocker is configured and running

Applocker is used more and more so I wrote this little Powershell script that can be run as a Configuration Item which checks that the Application Identity service is running and an Applocker policy is applied. We could also do a remediation script to start the AppIDSvc again if stopped but I normally use a [...]