Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

Event forwarding and writing it to a SQL Database

I wrote a blog post over at 4Sysops.com about how to use event forwarding to capture events from clients and then write it to SQL. I have been using this for years now and there are so many ways this can be used, Applocker Which apps are blocked, Windows 10 projects how do []


Launching a task Sequence using an Application link in ConfigMgr 1706

With the new feature in Configuration Manager 1706 that makes it possible to launch Software center and show the correct application from a direct link in Software Center which is great! We can copy the link and email it to the user for instance. I have a customer that wanted to send out a mail []


Kompletta DLP regler även för AIP

För en tid sedan skrev jag en artikel om fördelar med automatiserad klassificering och skydd av dokument som innehåller personnummer och annan känslig information. En uppdatering till den artikeln som då också redovisade hur man manuellt skapar ett regular expression Läs mer


SCCM remote control and the ”Access this computer from the network” setting

When chasing high-privileged accounts as they are a risk, this is a question I have seen many times. In the Security Compliance templates from Microsoft (even the latest for RS2) the setting “Access this computer from the network” is recommended to be set to “Administrators” and “Remote Desktop Users” which is a good recommendation! It []


Logg och statistik över ditt informationsskydd

En av de stora fördelarna med Azure Information Protection är att vi får spårbarhet och kan båda övervaka och återkalla känslig information oavsett var filen är lagrad. Detta gör vi enkelt via Tracking Portalen där det finns en vy för Läs mer