Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

Rättighetskrav för att redovisa informationsklassning i Office

Att kunna redovisa för en mottagare av ett dokument vilken informationsklassning informationen har är viktigt. Att belysa om ett dokument är av publik karaktär eller säkerhetsklassat styr användarens betende både vad gäller redigering och hantering av dokumentet. Med Azure Informations Läs mer


Translate Windows messages in other languages

Sometimes I run into error messages in foreign languages, like this French one: Ok, I admit it, I made the dialog box myself, but the message text is real. And I have no idea what it means. So, how can Continue reading


ConfigMgr 1701 TP new features

After playing around a while with Configuration Manager 1701 Technical Preview build I thought it was time to share some info and some nice screenshots. The biggest new feature without competition is the fact that SCCM clients will now select Software Update point using Boundary Groups just like it would with an MP, DP This [...]


Winpe 1607 Dot3svc fails to load – Workaround

In WinPE 1607 Dot3svc fails to load as I and many others have noted before. http://ccmexec.com/2016/09/dot3svc-does-not-load-using-winpeadk-1607/ Today on the comment to my post Robert posted the following workaround which seems to be working just fine! Copy the following files from a windows 10 1607 installation to winpe: %windir%\l2schemas\OneX_v1.xsd %winpewindir%\l2schemas\OneX_v1.xsd %windir%\system32\l2gpstore.dll %winpewindir%\system32\l2gpstore.dll %windir%\system32\onex.dll %winpewindir%\system32\onex.dll %windir%\system32\en-US\onex.dll.mui %winpewindir%\system32\en-US\onex.dll.mui %windir%\system32\wbem\en-US\l2gpstore.mfl %winpewindir%\system32\wbem\en-US\l2gpstore.mfl Thanks Robert for sharing this! [...]


Nyheter på ITSäkerhetsGuiden

En hel del förändringar kommer ske på ITSäkerhetsGuiden. Microsoft släpper konstant nyheter inom bl.a. säkerhetsområdet och mycket av det kan du läsa om här på ITSäkerhetsGuiden. För att enklare erbjuda aktuell och uppdaterad information kommer de statiska sidorna täcka aktuella Läs mer