Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

Windows 10 Upgrade/Servicing tools demoed at MMS 2018

My colleague Johan Schrewelius has put together a Windows 10 Upgrade Tools kit that is available for download on TechNet Galleries https://gallery.technet.microsoft.com/Windows-10-Upgrade-Tools-431094ca It contains two tools to assist with the upgrade to Windows 10 and Servicing of Windows 10. TSLaunch which is run as a Package/Program and is used to do pre-flight checks and kick []


Links from our Configuration Manager Community tools session at MMS 2018

I had the great pleasure of presenting “Configuration Manager Community tools 2018 Edition!” together with fellow MVP Ryan Ephgrave, @ephingposh at MMS 2018 in Minnesota. It is always great fun and the amount of great community tools out there for Configuration Manager is simply amazing! Thank you to everyone who contribute to the Community, you []


Nyheter i Secure Email och dess funktionalitet

Microsoft har kommit långt i sin resa att skydda epost och Office dokument utan att ställa några motkrav på mottagaren. Lösningen gör det enklare för våra svenska företag och myndigheter att möta de nya GDPR lagarna. Historiskt sett har det Läs mer


Identifiera och förhindra att känslig information sprids via molntjänster med CAS

Microsoft Cloud App Security (CAS) har flera syften. Den har dels en viktig del för att få en bild över vilka molntjänster som verksamhetens användare nyttjar. Den har även en integration med Azure Information Protection för att detektera känslig information Läs mer


Windows 10 remove builtin apps script with multiple version support

I wrote a script before on how to remove builtin apps in Windows 10 that was based on Ben Hunter’s script to do the same http://ccmexec.com/2015/08/removing-built-in-apps-from-windows-10-using-powershell/ As always, make sure you uninstall what you really need some apps can be reinstalled from the Store some are harder or impossible to get back. Not everything we []