Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

Onevinn

Techdays 2016

Onevinn ställer ut och pratar på Microsoft Techdays för 5:e året i rad!


Skydda mail oavsett mottagare och enhet

Förändringsprocessen är alltid krävande för våra verksamheter och att anpassa en användare att förändra tidigare vanor kan vara så gott som omöjligt. Detta är en stor utmaning när man inför ett informationsskydd. Något jag ofta får höra när det kommer Läs mer


Get free SSL certificates with Let’s Encrypt

I have previously blogged about how you can get a free SSL certificate from the Certification Authority called WoSign, but they have been misbehaving lately (see details here) and some big companies like Apple, Google and Mozilla are actually considering Continue reading


Context difference between a Task Sequence in MDT and SCCM

I have gotten this question so many times now when writing scripts and blog posts what the difference is between a Task Sequence in MDT and SCCM. In some scenarios this makes a huge difference and is important to know about. When you execute an OSD Task Sequence in MDT you are logged on as the [...]


Informationsklassningen avgör valet mellan AD och Azure RMS

Flera verksamheter har krav att viss information skall vara krypterad med interna nycklar som skapas och tillhandahålls av verksamheten själv. Oftast baseras detta på en intern policy eller lagkrav. I det här fallet är Active Directory Rights Management Services (AD Läs mer